Renovatie Jeu de Boules Baan

gepubliceerd
2 mei 2022, 10:04

Op 21 mei gaan bewoners de Jeu de Boules Baan achter de kinderboerderij renoveren. Er ligt nu al een baan maar deze is overwoekerd met gras en al lange tijd niet meer in gebruik. Na overleg en in samenwerking met de gemeente en RMN gaan we deze baan nu in ere herstellen. In de week van 16 mei gaat RMN het  gras verwijderen en rondom de baan stootbanden plaatsen. Op 21 mei gaan  bewoners dan de nieuwe toplagen op de baan aanbrengen. Voor de zomer gaan we de baan feestelijk openen en afspraken maken over het beheer en het onderhoud van de baan.

Met deze activiteit willen we het bewegen in Achterveld een nieuwe impuls geven en ook verder werken aan andere sportmogelijkheden in het park samen met bewoners, scholen, sportcoaches en fysiotherapeuten.